تغییر شماره هتل
همکاران گرامی شماره تلفن هتل به شماره 07644001000 تغییر کرده است لذا جهت تماس با هتل با این شماره تماس حاصل نماییدسایر اعلانات