ایام عید
رزروهای عید و ایام تعطیلات بهمن ماه (۱۸ بهمن الی ۲۲ بهمن) شامل کنسلی نمی باشند
رزرو کمتر از سه شب در ایام عید مورد تایید نمی باشد سایر اعلانات