تغيير شماره تماس هتل
سلام و عرض ادب همكاران گرامي شماره تلفن هتل تغيير كرده است و لذا جهت تماس با هتل از اين پس با اين شماره تماس حاصل نماييد 07644001000سایر اعلانات