تعداد شب مجاز رزرو
مهمان گرامی
در ایام تابستان نهایت شب مجاز برای رزرو  5 شب میباشد مسئولیت رزرو بیشتر از 5 شب بر عهده مهمان و آژانس محترمشان هست و هتل میتواند مابقی شبها را یک طرفه کنسل نمایدسایر اعلانات